UBKT Trung ương yêu cầu Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk “rút kinh nghiệm sâu sắc”

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương yêu cầu Ban cán sự đảng UBND tỉnh Đắk Lắk và ông Phạm Ngọc Nghị, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch Tỉnh "kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc".

Từ ngày 10 - 12/1, UBKT Trung ương đã họp kỳ thứ 25. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp này, xem xét kết quả giám sát, UBKT Trung ương nhận thấy, bên cạnh những ưu điểm, Ban cán sự đảng và ông Phạm Ngọc Nghị, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để UBND Tỉnh và một số tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

UBKT Trung ương yêu cầu Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk “rút kinh nghiệm sâu sắc” ảnh 1
Ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk

Vi phạm xảy ra trong thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách; trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, giao đất, cho thuê đất, giao rừng, cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

UBKT Trung ương yêu cầu Ban cán sự đảng UBND tỉnh Đắk Lắk và ông Phạm Ngọc Nghị kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc; lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục kịp thời các vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra.

UBKT Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, báo cáo kết quả về UBKT Trung ương.

Cũng tại kỳ họp này, sau khi xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy; kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh, UBKT Trung ương nhận thấy, bên cạnh những ưu điểm, các tổ chức đảng trên còn có một số vi phạm, khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng và việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Đảng.

UBKT Trung ương yêu cầu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy Tây Ninh phát huy ưu điểm, kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm và khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra.

Chuyên đề