Tuyển tư vấn IT cho dự án phát triển hệ thống dịch vụ y tế tuyến cơ sở

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở của Bộ Y tế vừa thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu Tuyển tư vấn cá nhân trong nước về công nghệ thông tin (giá gói thầu 0,465 tỷ đồng).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo kế hoạch, tháng 9/2022 sẽ tuyển chọn tư vấn cá nhân trong nước không sơ tuyển; thời gian thực hiện hợp đồng 28 tháng, hợp đồng theo thời gian. Phương thức lựa chọn nhà thầu là 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. Gói thầu nêu trên thuộc Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở, hợp phần do Bộ Y tế quản lý. Dự án có tổng mức đầu tư 2.926,601 tỷ đồng, sử dụng vốn vay và vốn viện trợ không hoàn lại của Ngân hàng Thế giới.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư