Trường Đại học Hạ Long thông báo nhu cầu mua sắm trang thiết bị

0:00 / 0:00
0:00
Kính gửi: Các tổ chức/cá nhân cung cấp hàng hóa.

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13, Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP, ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 02, 08 kèm theo Thông tư 158/2014/TT-BTC, ngày 27/10/2014, Thông tư 126/2015/TT-BTC, ngày 20/8/2015 của Bộ Tài chính;

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh: Số 4049/QĐ-UBND, ngày 30/10/2017 về việc phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng công trình Trường Đại học Hạ Long - Giai đoạn II, tại cơ sở 1, phường Nam Khê, thành phố Uông Bí; số 3215/QĐ-UBND, ngày 01/8/2019 phê duyệt điều chỉnh Dự án Đầu tư xây dựng công trình Trường Đại học Hạ Long - Giai đoạn II, tại cơ sở 1, phường Nam Khê, thành phố Uông Bí; số 4800/QĐ-UBND, ngày 28/12/2020 phê duyệt điều chỉnh Dự án Đầu tư xây dựng công trình Trường Đại học Hạ Long - Giai đoạn II, tại cơ sở 1, phường Nam Khê, thành phố Uông Bí.

Trên cơ sở tiêu chuẩn định mức, cấu hình, tiêu chuẩn kỹ thuật trang thiết bị và nhu cầu sử dụng của chủ đầu tư, Trường Đại học Hạ Long thông báo nhu cầu mua sắm trang thiết bị thuộc dự án Trường Đại học Hạ Long - Giai đoạn II tại cơ sở 1, phường Nam Khê, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Danh mục trang thiết bị, số lượng, cấu hình và đặc tính kỹ thuật tối thiểu (chi tiết yêu cầu theo các Phụ lục đính kèm).

Các tổ chức/cá nhân có khả năng, nhu cầu cung ứng đề nghị cung cấp các thông tin của hàng hóa nêu trên, cụ thể như sau:

(1) Tên hàng hóa, ký mã hiệu/nhãn mác sản phẩm, hãng sản xuất/hãng chủ sở hữu, nước sản xuất, cấu hình, thông số kỹ thuật (bao gồm cả quy cách đóng goí) các trang thiết bị mà đơn vị đề xuất cung cấp (kèm theo cataloue, tài liệu kỹ thuật, tài liệu chứng minh các tiêu chuẩn ISO của sản phẩm).

(2) Sổ lưu hành, số giấy phép nhập khẩu... (nếu có) của các hàng hóa chào hàng (kèm theo tài liệu công bố, giấy phép lưu hành, giấy phép nhập khẩu... còn hiệu lực).

(3) Giá cụ thể của hàng hóa.

(4) Thời gian bảo hành của hàng hóa.

(5) Đường link công khai giá của nhà sản xuất.

(6) Hợp đồng đã cung cấp loại hàng hóa đơn vị chào trong vòng 12 tháng (nếu có) (biểu chào có tối thiểu các nội dung Phụ lục đính kèm).

Thời hạn nhận thông tin: Từ ngày đăng thông báo đến trước 16 giờ 30 ngày 21/6/2023.

Địa điểm nhận thông tin: Trường Đại học Hạ Long. Địa chỉ: Số 258, đường Bạch Đằng, phường Nam Khê, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Bộ phận thường trực: Ông Vũ Văn Thương - SĐT: 0969.586.580.

Hình thực nhận hồ sơ: 01 bộ hồ sơ bản cứng + 01 USB chứa bản mềm toàn bộ tài liệu cần cung cấp nêu trên và bản chào giá bằng file pdf, file word hoặc excel.

Trường Đại học Hạ Long trân trọng thông báo.

Tải các phụ lục đính kèm tại đây.

Chuyên đề