Trung tâm Y tế huyện Đức Linh thông báo yêu cầu báo giá

0:00 / 0:00
0:00
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại việt nam.

Trung tâm Y tế huyện Đức Linh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Đức Linh.

2. Thông tin của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Ông Hồ Việt Phương - Chức vụ: Nhân viên - Khoa Dược - TTB – VTYT. ĐT: 0374652219; Email: khoaduocttytdl@gmail.com.

3. Cách thức nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược - TTB - VTYT, Trung tâm Y tế huyện Đức Linh. Đ/c: Thôn 8, xã Nam Chính, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận.

- Nhận qua email: khoaduocttytdl@gmail.com.

- Nhận qua fax: Không.

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 27 tháng 9 năm 2023 đến trước 17h 00 ngày 06 tháng 10 năm 2023.

Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 06 tháng 10 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế

STT

Danh mục

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật

Số lượng/ khối lượng

Đơn vị tính

1

Máy X-quang kỹ thuật số chụp tổng quát

Mô tả cụ thể tại Bảng mô tả đính kèm theo (cột 2)

1

Máy

2

Máy siêu âm tổng quát (3 đầu dò)

Mô tả cụ thể tại Bảng mô tả đính kèm theo (cột 2)

1

Máy

3

Máy ghế nha và thiết bị phụ trợ

Mô tả cụ thể tại Bảng mô tả đính kèm theo (cột 2)

1

Máy

4

Máy điện tim (6 kênh)

Mô tả cụ thể tại Bảng mô tả đính kèm theo (cột 2)

2

Máy

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Mô tả cụ thể tại cột (8) tại bảng mô tả kèm theo.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý IV/2023.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán 100% sau khi hoàn thành

5. Các thông tin khác (nếu có).

(đính kèm theo bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các thiết bị y tế, các yêu cầu về địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế; thời gian giao hàng dự kiến và các thông tin tài liệu khác).

Tải file đính kèm

Chuyên đề