Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa thư mời báo giá về việc mời báo giá vắc xin dịch vụ

0:00 / 0:00
0:00
Kính gửi: Quý Công ty sản xuất, kinh doanh vắc xin trên toàn quốc

Để phục vụ hoạt động chuyên môn tại phòng tiêm vắc xin dịch vụ thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa. Hội đồng Mua sắm có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá dự toán gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vắc xin phục vụ hoạt động dịch vụ tại phòng tiêm vắc xin 12 tháng (năm 2024 - 2025) thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị mời báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ và tên: Lương Thị Minh - Chức vụ: PTK. Dược - VTYT. Điện thoại: 0948.761.088.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Địa chỉ nhận báo giá: Khoa Dược - VTYT, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa. Địa chỉ: Số 474 đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa.

Thư báo giá có đóng dấu của đơn vị, bỏ vào phong bì dán kín, đóng dấu niêm phong.

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 07 giờ 00 phút ngày 17/6/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 27/6/2024.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày nhà thầu ký báo giá.

II. Nội dung mời báo giá:

1. Danh mục các mặt hàng vắc xin (tại phụ lục 1).

2. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa. Địa chỉ: Số 474 Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Căn cứ năng lực và phạm vi cung cấp hàng hóa, nhà thầu có thể chào giá một hoặc nhiều mặt hàng (trong tổng số 38 mặt hàng mà chủ đầu tư có nhu cầu mua sắm).

Trân trọng kính mời các Công ty cấp báo giá theo mẫu (phụ lục 2).

Thông tin chi tiết đính kèm tại đây.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa trân trọng thông báo.

Chuyên đề