Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hà Nội thông báo

0:00 / 0:00
0:00
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hà Nội đang có nhu cầu triển khai mua sắm gói thầu:

1. Gói thầu phi tư vấn bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế linh kiện cho thiết bị văn phòng tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội năm 2024.

http://hanoicdc.gov.vn/1703n/thu-moi-bao-gia-trien-khai-goi-thau-phi-tu-van-bao-duong-sua-chua-thay-the-linh-kien-cho-thiet-bi-van-phong.html

2. May trang phục cho cán bộ y tế phục vụ công tác chuyên môn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội năm 2024.

http://hanoicdc.gov.vn/1702n/thu-moi-bao-gia-may-trang-phuc-cho-can-bo-y-te-phuc-vu-cong-tac-chuyen-mon.html

(Chi tiết danh mục đính kèm thư mời báo giá này).

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội kính gửi thư mời báo giá đến Quý Công ty, nếu Công ty có cung cấp được hàng hóa như trên xin gửi bảng báo giá về địa chỉ chi tiết như sau:

Đơn vị nhận báo giá: Phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. Đ/c: Số 70 Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.

Thời gian nhận báo giá: Ngày 28/6/2024 - Ngày 05/7/2024.

Hồ sơ báo giá bản mềm xin gửi vể địa chỉ email: tchc.cdchanoi@gmail.com.

Số điện thoại liên hệ: 024.3259.5736.

Trong đó, báo giá chào hàng phải bao gồm: Thuế VAT, chi phí vận chuyển, các chi phí khác có liên quan, có dấu và chữ ký đại diện hợp pháp của Công ty, có thời gian hiệu lực báo giá.

Trân trọng thông báo.

Chuyên đề