(BĐT) - Theo ông Vũ Xuân Bách, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính đã có tờ trình Chính phủ ban hành Nghị quyết, trong đó có quy định tạm thời chưa xử phạt doanh nghiệp tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) thấp hơn 75% số thuế phải nộp trong năm. 
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Tại Hội nghị đối thoại chính sách và thủ tục hành chính thuế, hải quan năm 2021, ngày 8/12/2021, đại diện Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC cho biết, Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định người nộp thuế tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 3 quý đầu năm tối thiểu 75% số thuế phải nộp trong năm. Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu số thuế tạm nộp 3 quý đầu năm (75%), phải nộp tiền chậm nộp.

Đại diện UDIC cho rằng, đây chỉ là ước tính kết quả kinh doanh nên không thể chính xác, do đó, việc Nghị định quy định phạt tiền chậm nộp trên con số ước tính gây khó khăn cho doanh nghiệp. Đặc biệt, với đặc thù doanh nghiệp bất động sản và xây lắp, doanh thu và lợi nhuận thường được ghi nhận vào cuối năm, việc hết quý 3 phải nộp 75% số thuế phải nộp trong năm là làm khó doanh nghiệp.

Phản hồi kiến nghị này, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Vũ Xuân Bách nhấn mạnh, sau khi ban hành Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, Tổng cục Thuế đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi tương tự như của doanh nghiệp.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19, Chính phủ, UBTV Quốc hội đã ban hành nhiều chính sách giãn thời hạn nộp thuế. Theo đó, Bộ Tài chính đã có tờ trình Chính phủ ban hành nghị quyết, trong đó có quy định tạm thời chưa xử phạt đối với trường hợp “người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 3 quý đầu năm phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế TNDN quý 3 đến ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước” tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

Bộ Tài chính sẽ trình cơ quan có thẩm quyền cho phép sửa đổi quy định về tỷ lệ tạm nộp thuế TNDN và thời điểm tính tiền chậm nộp để phù hợp với thời điểm nộp báo cáo tài chính quý cho các cơ quan quản lý nhà nước của các doanh nghiệp và tình hình thực tế năm 2021.

Hiện cả nước có 23 tỉnh, thành thực hiện giãn cách xã hội buộc hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp phải tạm ngừng trong quý III/2021. Điều này khiến nhiều doanh nghiệp không có nguồn thu và không phát sinh thuế TNDN phải tạm nộp. Đến quý IV/2021, nhiều địa phương đã bỏ giãn cách khi tình hình dịch bệnh bớt phức tạp nên thuế TNDN sẽ phát sinh chủ yếu trong quý này. Vì vậy, dự báo việc thực hiện tính tiền chậm nộp theo quy định tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp.

“Về lâu dài, Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ sửa đổi Nghị định 126/2020/NĐ-CP”, ông Bách cho biết.