Triển khai Nghị quyết 01 ngay từ đầu năm

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có công văn gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Chính phủ (Nghị quyết 01) và tình hình kinh tế - xã hội tháng 1/2022.
Báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 1/2022 cần gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất trong ngày 21/1/2022. Ảnh: Tấn Tiên
Báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 1/2022 cần gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất trong ngày 21/1/2022. Ảnh: Tấn Tiên

Căn cứ Nghị quyết 01, để chuẩn bị báo cáo Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2022, Bộ KH&ĐT đề nghị các bộ, cơ quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo các nội dung nêu trên, đồng thời gửi kèm theo chương trình, kế hoạch hành động, các văn bản cụ thể triển khai Nghị quyết.

Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 1/2022, Bộ KH&ĐT đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình phát triển các ngành, lĩnh vực do đơn vị mình phụ trách, các địa phương báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của địa phương mình trong tháng 1/2022. Đánh giá, cập nhật các kết quả triển khai nhiệm vụ trong tháng, các kết quả đạt được của các ngành, lĩnh vực phụ trách, nhất là các nhiệm vụ liên quan tới công tác phòng, chống dịch Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; các tồn tại, hạn chế, vướng mắc và các vấn đề cần lưu ý; nguyên nhân của các kết quả đạt được và các tồn tại, hạn chế…

Đồng thời, đề xuất, kiến nghị các giải pháp cần thực hiện trong quý I (nếu có) nhằm mục tiêu triển khai hiệu quả Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 ngay từ đầu năm. Bộ KH&ĐT đề nghị các bộ, ngành và địa phương gửi báo cáo chậm nhất trong ngày 21/1/2022.

Chuyên đề