TP.HCM: Thu hút đầu tư nước ngoài 2 tháng đạt 369,1 triệu USD, tăng 59%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo UBND TP.HCM, trong 2 tháng đầu năm 2023, ở lĩnh vực đầu tư nước ngoài, tính chung cả vốn đăng ký mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp trong nước, Thành phố thu hút được khoảng 369,1 triệu USD, tăng 59% so với cùng kỳ.
Nếu phân theo ngành nghề, lĩnh vực thì nhóm xây dựng có vốn đầu tư nhiều nhất chiếm 54%
Nếu phân theo ngành nghề, lĩnh vực thì nhóm xây dựng có vốn đầu tư nhiều nhất chiếm 54%

Trong đó, các dự án đầu tư nước ngoài được cấp mới có 103 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 99 triệu USD, tăng 47,1% về số dự án, tăng 24,4% vốn đầu tư so với cùng kỳ. Có 29 lượt dự án được cấp phép từ các năm trước thực hiện điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm 70,4 triệu USD, bao gồm các dự án tăng và giảm vốn, tăng 52,6% số dự án và tăng 701,7% vốn điều chỉnh so với cùng kỳ (cùng kỳ giảm 8,78 triệu USD).

Đồng thời, trong 2 tháng qua, TP.HCM cũng chấp thuận cho 305 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước với vốn góp đăng ký tương đương 199,7 triệu USD, tăng 13,4% về số trường hợp và tăng 23,8% về vốn so với cùng kỳ.

Vẫn theo UBND TP.HCM, nếu chia theo ngành nghề thì lĩnh vực xây dựng có vốn đầu tư nhiều nhất chiếm 54%; bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy chiếm 32%; hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ chiếm 7,5%. Còn chia tỷ lệ vốn theo quốc tịch nhà đầu tư thì Singapore có vốn đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất 78,6%; Hàn Quốc chiếm 4,8%; Đài Loan chiếm 4,3%.

Bên cạnh những dự án đầu tư mới và đầu tư mở rộng, tính từ đầu năm đến nay TP.HCM cũng có 26 dự án đề nghị chấm dứt hoạt động dự án từ nhà đầu tư nước ngoài.

Lũy kế, đến nay trên địa bàn TP.HCM có 11.455 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư kể cả cấp mới và tăng vốn khoảng 56,35 tỷ USD, dẫn đầu về số dự án còn hiệu lực so với cả nước.

Chuyên đề