TP.HCM phải hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính vào quý III/2024

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Thành ủy TP.HCM yêu cầu phải hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã vào quý III/2024 để đầu năm 2025 tập trung cho Đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là cấp xã.
Kịp thời ban hành, chỉ đạo thực hiện kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025
Kịp thời ban hành, chỉ đạo thực hiện kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025

Đây là một trong những yêu cầu đặt ra trong Chỉ thị về lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn Thành phố trong giai đoạn 2023 - 2030 vừa được Ban Thường vụ Thành ủy ban hành.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM yêu cầu, cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức rõ quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc, lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030, triển khai nghiêm túc, chặt chẽ theo chỉ đạo của Trung ương, của Quốc hội và Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Chỉ thị yêu cầu Ban cán sự đảng UBND Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo UBND Thành phố xây dựng phương án tổng thể, đề án chi tiết sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; lộ trình chặt chẽ, phù hợp, lấy ý kiến nhân dân về đề án; thông qua đề án theo quy định.

Trước mắt, kịp thời ban hành và chỉ đạo thực hiện kế hoạch sắp xếp cho giai đoạn 2023 - 2025; trong đó, yêu cầu cụ thể đánh giá kỹ các tác động, thận trọng, nghiên cứu thấu đáo về nhiều mặt để tính toán phương án, xác định rõ đối tượng, lộ trình phù hợp điều kiện và hoàn cảnh cụ thể, trách nhiệm tổ chức thực hiện của cơ quan, đơn vị, địa phương; phương án sắp xếp phải được nghiên cứu, xem xét, đánh giá toàn diện, bảo đảm sự tiếp nối giữa giai đoạn 2023 - 2025 và 2026 - 2030.

Việc thực hiện theo đúng quy định, hướng dẫn, phù hợp tình hình thực tiễn, giải pháp phải quyết liệt, kịp thời, chủ động, linh hoạt, hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã vào quý III/2024 để đầu năm 2025 tập trung cho Đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là cấp xã; bảo đảm ổn định đời sống, sự đồng thuận của nhân dân địa phương, đảm bảo quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Chỉ thị cũng nêu rõ, cần sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan, tổ chức sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; đẩy mạnh tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm; linh hoạt vận dụng thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc khối chính quyền địa phương bảo đảm quy định, phù hợp thực tiễn; bảo đảm nguồn kinh phí sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo quy định…

Theo UBND TP.HCM, giai đoạn 2019 - 2021, Thành phố sắp xếp 3 quận là Quận 2, Quận 9 và Thủ Đức để thành lập thành phố Thủ Đức (giảm hai đơn vị hành chính cấp huyện) và sắp xếp 19 phường còn 9 phường (giảm 10 đơn vị hành chính cấp xã). Hiện Thành phố có 22 đơn vị hành chính cấp huyện (một thành phố, 16 quận và 5 huyện) và 312 đơn vị hành chính cấp xã (249 phường, 58 xã và 5 thị trấn).

Các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của Thành phố đa phần có diện tích nhỏ nhưng quy mô dân số rất lớn.

Cụ thể, Thành phố có 4/22 đơn vị hành chính cấp huyện và 31/312 đơn vị hành chính cấp xã đạt cả hai tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số; có 11/22 đơn vị hành chính cấp huyện và 217/312 đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên.

Tuy nhiên, toàn Thành phố có 21/22 đơn vị hành chính cấp huyện và 223/312 đơn vị hành chính cấp xã đạt trên 100% tiêu chuẩn về quy mô dân số; có xã (như xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh), phường đạt trên 2.000% (gấp 20 lần) tiêu chuẩn về quy mô dân số.

Chuyên đề