Mới đây, UBND TP.HCM vừa có công văn chỉ đạo Sở Xây dựng và UBND huyện Bình Chánh khẩn trương lập kế hoạch và xử lý những công trình xây dựng không phép, sai phép trên địa bàn huyện Bình Chánh
Xử lý những công trình xây dựng không phép, sai phép trên địa bàn huyện Bình Chánh.

Xử lý những công trình xây dựng không phép, sai phép trên địa bàn huyện Bình Chánh.

Sở Xây dựng sẽ có nhiệm vụ lập kế hoạch thanh tra công tác quản lý trật tự xây dựng và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn huyện Bình Chánh. Kế hoạch thanh tra của Sở lần này chủ yếu tại xã Đa Phước, xã Vĩnh lộc A, xã Vĩnh Lộc B, xã Tân Kiên, thị trấn Tân Túc. Đây cũng là 5 địa bàn nóng về tình trạng xây dựng không phép ở huyện Bình Chánh. UBND TP. HCM TP yêu cầu Sở phải báo cáo kết quả thực hiện thanh tra cho UBND TP trong quý II năm 2017.

 Ngoài ra, TP  yêu cầu UBND huyện Bình Chánh khẩn trương ban hành quyết định cưỡng chế, tháo dỡ và tổ chức cưỡng chế tháo dỡ các công trình xây dựng không phép, sai phép đã và đang tồn tại trên địa bàn.

Đồng thời, theo chỉ đạo UBND cấp xã theo dõi, giám sát chặt chẽ các công trình đã ban hành quyết định đình chỉ thi công và quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Tuyệt đối không để tình trạng các công trình vi phạm tiếp tục thi công hoàn thiện và đưa vào sử dụng gây khó khăn cho việc xử lý vi phạm về sau.

UBND huyện phải rà soát toàn bộ quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện, những quy hoạch không phù hợp hoặc không khả thi thì kiến nghị điều chỉnh để sử dụng đất hiệu quả và đảm bảo các quyền, lợi ích của người dân.

Ngoài ra, kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu báo cáo UBND TP thu hồi, đề xuất xử lý trách nhiệm đối với các chủ đầu tư dự án này. Rà soát các dự án đã có quyết định thu hồi đất nhưng đến nay chủ đầu tư không thực hiện, chậm triển khai.

Theo Reatimes.vn