(BĐT) - Theo Báo cáo Mapping the World’s Prices 2019 mới được Deutsche Bank công bố gần đây, San Francisco (Mỹ) đã vượt qua Zurich (Thụy Sỹ) để trở thành thành phố có mức lương cao nhất thế giới, với thu nhập sau thuế đạt 6.526 USD/tháng.
Top 10 thành phố có mức lương bình quân cao nhất thế giới

Dưới đây là 10 thành phố có mức lương bình quân tháng cao nhất thế giới

Top 10 thành phố có mức lương bình quân cao nhất thế giới ảnh 1

London (Anh) - Mức lương bình quân sau thuế hàng tháng: 2.956 USD

Top 10 thành phố có mức lương bình quân cao nhất thế giới ảnh 2

Melbourne (Úc) - Mức lương bình quân sau thuế hàng tháng: 3.181 USD

Top 10 thành phố có mức lương bình quân cao nhất thế giới ảnh 3

Copenhagen (Đan Mạch) - Mức lương bình quân sau thuế hàng tháng: 3.190 USD

Top 10 thành phố có mức lương bình quân cao nhất thế giới ảnh 4

Oslo (Na Uy) - Mức lương bình quân sau thuế hàng tháng: 3.246 USD

Top 10 thành phố có mức lương bình quân cao nhất thế giới ảnh 5

Sydney (Úc) - Mức lương bình quân sau thuế hàng tháng: 3.599 USD

Top 10 thành phố có mức lương bình quân cao nhất thế giới ảnh 6

Chicago (Mỹ) - Mức lương bình quân sau thuế hàng tháng: 4.062 USD

Top 10 thành phố có mức lương bình quân cao nhất thế giới ảnh 7

Boston (Mỹ) - Mức lương bình quân sau thuế hàng tháng: 4.288 USD

Top 10 thành phố có mức lương bình quân cao nhất thế giới ảnh 8

New York (Mỹ) - Mức lương bình quân sau thuế hàng tháng: 4.612 USD

Top 10 thành phố có mức lương bình quân cao nhất thế giới ảnh 9

Zurich (Thụy Sỹ) - Mức lương bình quân sau thuế hàng tháng: 5.896 USD

Top 10 thành phố có mức lương bình quân cao nhất thế giới ảnh 10

San Francisco (Mỹ) - Mức lương bình quân sau thuế hàng tháng: 6.526 USD