(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có công văn yêu cầu các bộ, ngành thông tin cụ thể về tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) nhằm phục vụ cho việc hoàn chỉnh Dự thảo Báo cáo đánh giá 2 năm triển khai Luật Hỗ trợ DNNVV.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, các nội dung được yêu cầu thông tin bao gồm: tiếp cận tín dụng; thuế, phí, kế toán; mặt bằng sản xuất, kinh doanh và các hỗ trợ trọng tâm đối với DNNVV.

Ngoài ra, các bộ, ngành đưa ra đánh giá những thuận lợi, khó khăn và nguyên nhân trong quá trình thực hiện hỗ trợ DNNVV. Trong đó, làm rõ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy định pháp lý và văn bản hướng dẫn về thực hiện chính sách quy định tại Luật, những rào cản trong việc hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành DN...