Kết thúc đợt thanh tra chuyên đề về công tác quản lý, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng (KCHT) giao thông đường bộ đối với các tuyến quốc lộ ủy thác đối với 12 sở giao thông vận tải (GTVT), Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) chỉ rõ hầu hết các đối tượng thanh tra đều có tồn tại, thiếu sót ở tất cả các khâu.
Duy tu, bảo dưỡng, bảo trì đường bộ thời gian qua phát hiện không ít tồn tại, thiếu sót. Ảnh: T.A

Duy tu, bảo dưỡng, bảo trì đường bộ thời gian qua phát hiện không ít tồn tại, thiếu sót. Ảnh: T.A

Qua thanh tra tại 12 sở GTVT (Yên Bái, Lai Châu, Phú Thọ, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Hậu Giang và An Giang) đã phát hiện hầu hết các đối tượng thanh tra đều có tồn tại, thiếu sót ở mức độ khác nhau trong công tác quản lý, bảo trì và bảo vệ KCHT các tuyến quốc lộ, từ công tác lập, thẩm định khối lượng các hạng mục công việc trong dự toán chi; công tác quản lý thi công, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nghiệm thu, thanh toán...

Cơ quan quản lý đường bộ đã yêu cầu thu hồi hơn 124 triệu đồng nộp Quỹ Bảo trì đường bộ T.Ư đối với 2 đơn vị nhà thầu do áp dụng định mức, đơn giá của một số loại vật liệu sai quy định, làm tăng giá trị dự toán sửa chữa công trình. Giảm trừ thanh toán hơn 253 triệu đồng đối với 1 đơn vị nhà thầu do tính toán giá cả máy trạm trộn BTN không đúng quy định. 

Tổng cục ĐBVN cũng yêu cầu 1 sở GTVT hoàn trả Quỹ Bảo trì đường bộ T.Ư gần 756 triệu đồng còn tồn đọng do không thực hiện một số hạng mục công việc quản lý, bảo trì quốc lộ được ủy thác theo kế hoạch đã được duyệt.

Theo kế hoạch thanh tra năm 2017 của Bộ GTVT, Tổng cục ĐBVN đã ban hành Quyết định số 3676 phân công công tác các cơ quan, đơn vị chức năng thực hiện 26 cuộc thanh tra, trong đó, 9 cuộc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, bảo trì KCHT giao thông đối với các tuyếnquốclộ được giao ủy thác với các sở GTVT: Quảng Ngãi, Gia Lai, Bắc Ninh, Bến Tre, Đắk Nông, Hà Nam, Hà Tĩnh và Nam Định.

Theo đánh giá của đại diện Tổng cục ĐBVN, về cơ bản, các đơn vị được thanh tra đã chấp hành các quy định trong công tác quản lý, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ... song cũng không ít tồn tại. Phần lớn các ban quản lý dự án có số lượng cán bộ, công chức trực tiếp tham gia công tác quản lý, điều hành công việc chuyên môn ít, hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm, nên việc bố trí thiếu cán bộ trực tiếp kiểm tra, theo dõi, giám sát hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhà thầu, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế. Trong khi đó kiểm tra thực tế tại hiện trường cũng không được đầy đủ theo quy định. Đặc biệt, việc bố trí cán bộ trực tiếp thực hiện công tác tuần kiểm các quốc lộ ủy thác theo quy định hiện hành còn nhiều hạn chế, bất cập. 

Thanh tra công tác tư vấn giám sát cũng ghi nhận “nhiều không” như: Không có sơ đồ tổ chức, đề cương giám sát theo quy định; không có nhật ký tư vấn giám sát hoặc nhật ký tư vấn giám sát không đúng quy định; không đầy đủ số lượng tư vấn giám sát và lưu trữ hồ sơ, dự toán xây dựng công trình chưa đầy đủ theo quy định; không có biên bản kiểm tra của đơn vị tư vấn giám sát và văn bản chấp thuận của Sở GTVT về điều kiện năng lực thực hiện các phép thử của các đơn vị thí nghiệm kiểm tra chất lượng công trình.

Một số công trình sửa chữa định kỳ và sửa chữa đột xuất không có quyết định thành lập ban chỉ huy công trình kèm theo phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân; không có chứng chỉ xuất xứ, chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng đối với vật liệu được sử dụng cho công trình; không thí nghiệm kiểm tra chất lượng nhựa theo các chỉ tiêu quy định và không thí nghiệm kiểm tra vệt lún bánh xe...

Sau kiến nghị, các sở GTVT đã tổ chức họp kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm trong toàn đơn vị. Đồng thời báo cáo giải trình, cam kết rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ quản lý, bảo trì và bảo vệ KCHT trên các quốc lộ trong thời gian tới và nghiêm túc thực hiện kết luận thanh tra.

Đồng thời, Tổng cục ĐBVN đã chỉ đạo các vụ thuộc Tổng cục tham mưu giải quyết kiến nghị của các sở GTVT. 

Theo Báo Thanh tra