Tổng Công ty Phân bón và Hoá chất dầu khí thông báo mời chào hàng cạnh tranh

0:00 / 0:00
0:00
Bên mời chào giá: Tổng Công ty Phân bón và Hoá chất dầu khí - CTCP (PVFCCo).

Tên đơn hàng: Thay thế, lắp đặt hệ thống thang nâng ô tô Tòa nhà PVFCCo 43MĐC.

Số hiệu đơn hàng: ĐH 16-23T/VP/PVFCCo.

Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Phân bón và Hoá chất dầu khí - CTCP.

Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Chào giá cạnh tranh rộng rãi trong nước.

Địa điểm phát hành HSMCG/cách thức nhận HSMCG: Bên mời chào giá thực hiện việc phát/nhận hồ sơ mời chào giá của các nhà cung cấp như sau:

- Liên hệ nhận hồ sơ mời chào giá: Ông Trần Thanh Tú - Điện thoại: 0907.118.669.

- Nộp hồ sơ mời chào giá: Nhà cung cấp phải nộp HSCG cho bên mời chào giá tại Văn phòng của PVFCCo - Số 43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, Quận 1, TP.HCM. Nhà cung cấp chịu trách nhiệm về tính bảo mật của HSCG.

Thời gian phát hành HSCG: Từ 09 giờ 00 ngày 06 tháng 12 năm 2023 đến trước 09 giờ ngày 13 tháng 12 năm 2023 (trong giờ hành chính).

Thời điểm đóng HSCG: 09 giờ ngày 13 tháng 12 năm 2023.

Bảo đảm dự chào giá: 200.000.000 VND. Bằng chữ: Hai trăm triệu đồng chẵn.

HSCG sẽ được mở vào lúc 09 giờ 30 ngày 13 tháng 12 năm 2023 tại Văn phòng PVFCCo - Số 43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, Quận 1, TP.HCM.

Chuyên đề