Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV thông báo mời chào giá

0:00 / 0:00
0:00
B ên mời thầu: TỔNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN TNHH MTV. Địa chỉ: Số 189 Điện Biên Phủ, Phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Điện thoại/fax/email: 028 38035403.

Tên gói thầu: Cung cấp hóa chất xử lý nước thải.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 6/2022.

Nguồn vốn: Tự có của doanh nghiệp.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Báo giá cạnh tranh.

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

Thời gian phát hành yêu cầu báo giá bao gồm (tên mặt hàng, số lượng, xuất xứ, giá gói thầu, thời điểm đóng thầu, thời điểm mở thầu của từng gói thầu) xem chi tiết tại kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thông báo mời chào giá của từng gói thầu được đăng tại website www.sagri.com.vn.

Địa điểm phát hành yêu cầu báo giá (YCBG): Qua website www.sagri.com.vn.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thông báo mời chào giá của từng gói thầu và các thông tin chi tiết liên quan đến các gói thầu được đăng tải tại website www.sagri.com.vn.

Các đơn vị quan tâm có nhu cầu hỗ trợ cung cấp thông tin chi tiết, xin xem tại website www.sagri.com.vn hoặc liên hệ với bên mời thầu số điện thoại 028.38035401.

Chuyên đề