Sáng 12/10, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng dự Đại hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng dự Đại hội.

Trong phiên khai mạc ngày 12/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ngoài ra, còn có nhiều lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham dự.

Trong ngày làm việc thứ nhất, theo chương trình dự kiến, các đại biểu sẽ nghe trình bày Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội; Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong buổi chiều cùng ngày, Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; Đoàn Chủ tịch sẽ báo cáo Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII do Thành ủy khóa XVI chuẩn bị; Đại hội biểu quyết về số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVII; Đoàn Chủ tịch Đại hội đề cử danh sách nhân sự do Thành ủy khóa XVI chuẩn bị...

Cuối giờ chiều ngày làm việc thứ nhất, Đại hội sẽ ông bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XVII. Đồng thời, lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII.

Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/16 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, trong đó vượt 4 chỉ tiêu và 3 chỉ tiêu về đích trước 2 năm là tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia và giảm tỷ lệ hộ nghèo.

Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ TP (2015-2020); quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ xây dựng, phát triển Thủ đô giai đoạn 2020-2025, định hướng tới năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; Bầu Ban chấp hành Đảng bộ TP khóa XVII và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng; đồng thời, thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội XVII Đảng bộ TP Hà Nội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hướng để Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đại hội cũng góp phần khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Theo Lao động