Tiếp tục chuyến công tác tại tỉnh Gia Lai, chiều 1/2, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đoàn công tác Trung ương đã tới thăm, làm việc và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3-Binh đoàn Tây Nguyên Anh hùng và Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động).
Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm, chúc Tết và tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm, chúc Tết và tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi sự nỗ lực phấn đấu, những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc mà Quân đoàn 3 đã giành được trong suốt chặng đường vẻ vang 43 năm qua; nhấn mạnh, dựng nước phải đi đôi với giữ nước, giữ nước từ sớm, từ xa, ngay trong thời bình là bài học lịch sử, truyền thống quý báu của dân tộc ta.

Bối cảnh tình hình hiện nay đặt ra những nhiệm vụ mới hết sức nặng nề, với yêu cầu ngày càng cao. Đóng quân trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên, Quân đoàn 3 cần tập trung quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về quân sự, quốc phòng; nhận thức đúng đắn vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của quân đội, của Quân đoàn cũng như về âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới.

Chủ động nắm chắc, phân tích, đánh giá và dự báo chính xác tình hình, nhất là những diễn biến liên quan đến quốc phòng, an ninh để chủ động tham mưu Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đề xuất với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp phù hợp, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Quân đoàn 3 phải phối hợp chặt chẽ với lực lượng biên phòng, công an và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu phòng, chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ; phòng, chống khủng bố; xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống phức tạp nảy sinh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Chủ tịch nước đề nghị Quân đoàn 3 chú trọng chăm lo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng Quân đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, có sức mạnh tổng hợp và sức chiến đấu cao; tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên quan tâm chăm lo, giải quyết tốt chính sách quân đội và chính sách hậu phương quân đội.

Đề nghị Quân đoàn 3 phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện tốt chức năng là đội quân công tác, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa”, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và phòng, chống thiên tai trên địa bàn đóng quân; quán triệt và chấp hành nghiêm chỉ thị về sẵn sàng chiến đấu và tổ chức Tết Nguyên đán, tổ chức các hoạt động vui Xuân, đón Tết bảo đảm an toàn, tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao.

Tổ chức Tết Nguyên đán vui tươi, nhưng phải sẵn sàng chiến đấu cao ảnh 1

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên. Ảnh: TTXVN

Đến thăm, kiểm tra công tác ứng trực bảo vệ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi nhận và biểu dương những chiến công, thành tích xuất sắc mà Trung đoàn đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng trong năm qua; nhấn mạnh điều này khẳng định chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động là hoàn toàn đúng đắn, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, năm 2018 là năm bản lề có ý nghĩa quyết định của việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020.

Tình hình thế giới và trong nước có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen, đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới phức tạp hơn đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước và bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Các thế lực thù địch, phản động vẫn chưa từ bỏ âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, trong đó Tây Nguyên là địa bàn các thế lực thù địch tập trung chống phá.

Bối cảnh này đặt ra yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự hết sức nặng nề, đòi hỏi lực lượng công an trong bất cứ tình huống nào cũng phải giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định và điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển đất nước.

Chủ tịch nước đề nghị Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới; chủ động nắm chắc tình hình, nhất là các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trên địa bàn để làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền các tỉnh Tây Nguyên về công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, là lực lượng chủ công, nòng cốt, là “quả đấm thép” của lực lượng Công an nhân dân, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên cần chủ động về lực lượng, sẵn sàng tăng cường cho các địa phương trong đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, bảo đảm cho nhân dân vui Xuân, đón Tết tuyệt đối an toàn.

Cùng với đó, Trung đoàn cần làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; tích cực học tập, rèn luyện về mọi mặt để củng cố bản lĩnh chính trị vững vàng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và tận tụy phục vụ nhân dân, góp phần tích cực cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển đất nước.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tới thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Thuê (phường Hoa Lư, TP. Pleiku, Gia Lai). Mẹ Lê Thị Thuê, sinh năm 1926, có chồng hy sinh ở chiến trường khu 5 và con trai hy sinh tại chiến trường K.

Theo VGP