(BĐT) - Gói thầu số 6 Mua sắm thiết bị thuộc Dự án Mua sắm thiết bị truyền thanh cho Đài Truyền thanh xã Mỹ An có giá gói thầu 250,46 triệu đồng, được đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng theo phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ; đóng thầu ngày 9/3/2021, do UBND xã Mỹ An làm chủ đầu tư trực tiếp mời thầu.
Ảnh mang tính chất minh họa

Ảnh mang tính chất minh họa

Có 2 nhà thầu nộp HSDT gồm: Công ty TNHH Công nghệ Việt (giá dự thầu 237,36 triệu đồng), Hộ kinh doanh cửa hàng điện tử Phú Vinh (giá dự thầu 249,96 triệu đồng).

Ngày 15/4/2021, UBND xã Mỹ An có văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 6. Theo đó, nhà thầu trúng thầu là Hộ kinh doanh cửa hàng điện tử Phú Vinh.

Ngày 12/5/2021, Báo Đấu thầu đã nhận được kiến nghị và có bài viết phản ánh kiến nghị về gói thầu này.

Sau đó, Báo Đấu thầu nhận được văn bản của Hộ kinh doanh cửa hàng điện tử Phú Vinh cho rằng, nội dung phản ánh của bài báo chưa được đa chiều, một số thông tin của nhà thầu kiến nghị chưa chính xác cần thẩm định để không làm ảnh hưởng đến uy tín của cửa hàng.

Trong thời gian cơ quan có thẩm quyền làm rõ kiến nghị của nhà thầu, Báo Đấu thầu tạm dừng thông tin về quá trình lựa chọn nhà thầu gói thầu này.