Tổ chức Hội nghị tiền đấu thầu Gói thầu xây kho lưu trữ tài liệu tại EVN

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Hội nghị tiền đấu thầu Gói thầu số 1HH-KhoHB Thi công xây dựng kho lưu trữ tài liệu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thuộc Dự án Kho lưu trữ tài liệu của EVN tại khu đất trạm lọc sạch Nhà máy Thủy điện Hòa Bình đã được EVN tổ chức ngày 15/9, tại Hà Nội.
Hội nghị tiền đấu thầu Gói thầu xây kho lưu trữ tài liệu Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Hội nghị tiền đấu thầu Gói thầu xây kho lưu trữ tài liệu Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Hội nghị nhằm làm rõ những nội dung của hồ sơ mời thầu (HSMT) sau khi được Chủ đầu tư hiệu chỉnh trên cơ sở tiếp thu ý kiến làm rõ của nhà thầu quan tâm, góp phần giúp các nhà thầu làm bài thầu tốt hơn.

Tham dự Hội nghị có đại diện Chủ đầu tư, Bên mời thầu và một số nhà thầu quan tâm.

Tại Hội nghị, các nhà thầu tham dự đều thống nhất cao với các nội dung làm rõ và sửa đổi HSMT được Bên mời thầu đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Gói thầu trên có giá 53,412 tỷ đồng, do EVN làm Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án điện 1 - Chi nhánh EVN mời thầu. Đây là gói thầu hỗn hợp, được đấu thầu rộng rãi không qua mạng, phát hành HSMT từ ngày 4 - 24/8/2023, sau đó được gia hạn đến ngày 15/9/2023. Trong thời gian này, một số nhà thầu đã có văn bản đề nghị Bên mời thầu làm rõ HSMT nhằm tạo cơ hội cho các nhà thầu tham dự.

Tiếp thu ý kiến làm rõ, ngày 11/9/2023, EVN đã phê duyệt hiệu chỉnh một số nội dung của HSMT, đồng thời gia hạn thời điểm đóng thầu đến 9 giờ ngày 26/9.

Chuyên đề