Tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ KH&ĐT nhiệm kỳ 2020 - 2025

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong 2 ngày 7 - 8/9/2020, Đảng ủy Cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Bộ KH&ĐT lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (bao gồm phiên trù bị và phiên chính thức).
Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bộ KH&ĐT chiều ngày 7/9/2020. Ảnh: Đức Trung
Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bộ KH&ĐT chiều ngày 7/9/2020. Ảnh: Đức Trung

Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Bộ KH&ĐT lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có chủ đề: Xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tinh thần chủ động, đổi mới sáng tạo; nêu cao đạo đức, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Bộ KH&ĐT.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, với chức năng, nhiệm vụ là cơ quan tham mưu của Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ủy cơ quan, cấp ủy của các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Bộ KH&ĐT đã phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với Ban cán sự Đảng, lãnh đạo các đơn vị, chỉ đạo cán bộ, Đảng viên thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Các cán bộ, Đảng viên và các đơn vị của Bộ đã cụ thể hóa tinh thần của các Nghị quyết Trung ương, đổi mới tư tưởng chỉ đạo về phương pháp xây dựng kế hoạch, dành nhiều thời gian cho nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu tổng hợp về xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bộ KH&ĐT tiếp tục giữ được vai trò là Bộ đi tiên phong trong đổi mới tư duy và hành động. Bộ đã theo dõi sát, thường xuyên phân tích, dự báo tình hình, đề xuất kịp thời các giải pháp tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong điều hành kinh tế - xã hội; tập trung, ưu tiên xây dựng, hoàn thiện thể chế, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung trong những văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Trong giai đoạn 2020 - 2025, Đảng ủy Cơ quan Bộ KH&ĐT phấn đấu xây dựng Đảng bộ Cơ quan vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Bộ, xây dựng cơ quan phát triển toàn diện.

Tại phiên trù bị diễn ra chiều ngày 7/9/2020, Đại hội đã bầu ra Đoàn Chủ tịch gồm 5 đồng chí: Nguyễn Văn Trung, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT; Trần Quốc Phương, Ủy viên Ban Cán sự, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT; Mai Ngọc Bích, Phó Bí thư Đảng ủy; Nguyễn Thế Ngân, Ủy viên Ban Cán sự, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Trần Duy Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ. Đại hội cũng đã nghe Báo cáo góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chuyên đề