(BĐT) - Ngày 2/6 tới, Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên (Vimico, mã chứng khoán: TMG) sẽ chốt danh sách nhận cổ tức đợt 2 năm 2020.

Theo đó, Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 23%. Thời gian thanh toán vào ngày 10/6. Với 18 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi 41,4 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông.

Trước đó, Công ty đã thanh toán cổ tức đợt 1 tỷ lệ 5% vào tháng 12/2020. Do đó, tổng mức cổ tức năm 2020 là 28%.

Tại ĐHĐCĐ năm 2021, Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh với các chỉ tiêu tổng doanh thu đạt 920,6 tỷ đồng, tăng 21,7% so với thực hiện năm 2020; lợi nhuận trước thuế đạt 125,2 tỷ đồng, tăng 74%. Dự kiến chi trả cổ tức tỷ lệ 45%.

Kết thúc quý I/2021, doanh thu của Công ty đạt 240,6 tỷ đồng, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 26% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 29,7 tỷ đồng, gấp 5,3 lần cùng kỳ năm trước và đạt 23,7% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 23,7 tỷ đồng.