(BĐT) - Chưa bao giờ khu vực kinh tế tư nhân lại được Đảng và Nhà nước quan tâm, đặt vào vị trí trung tâm của sự phát triển như hiện nay.
Tinh thần khởi nghiệp

Với chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, hành động quyết liệt của Chính phủ thông qua các cơ chế, chính sách thiết thực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, với phương châm “đồng hành cùng doanh nghiệp”, khu vực kinh tế tư nhân đang có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển trở thành động lực quan trọng của đất nước.

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Báo Đấu thầu giới thiệu Chuyên đề đặc biệt “Tinh thần khởi nghiệp”, nhằm tôn vinh, cổ vũ, khích lệ tinh thần của các chiến sĩ thời bình trước một “trận đánh lớn”.