Tìm nhà thầu tư vấn làm đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của 10 gói thầu tư vấn và phi tư vấn của Dự án thành phần 3 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1.
Tìm nhà thầu tư vấn làm đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1

Theo Kế hoạch, tất cả gói thầu nêu trên sẽ bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu trong quý I/2023.

Một số gói thầu có thể kể đến như: Gói thầu Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật - dự toán, thiết kế bản vẽ thi công (41,098 tỷ đồng, thực hiện trong 3 tháng), Gói thầu Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công (bao gồm thẩm tra an toàn giao thông) (1,061 tỷ đồng, thực hiện trong 1 tháng); Gói thầu Tư vấn thẩm định giá xây dựng công trình (1 tỷ đồng, thực hiện trong 2 tháng); Gói thầu Tư vấn thẩm tra định mức mới, định mức vận dụng để xây dựng dự toán (1 tỷ đồng, thực hiện trong 2 tháng)…

Trong số 10 gói thầu tại Kế hoạch, có 1 gói thầu phi tư vấn là Gói thầu số 2 Rà phá bom mìn, vật nổ (10,064 tỷ đồng).

Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư vào tháng 6/2022 với tổng chiều dài 53,7 km. Dự án được chia làm 3 dự án thành phần. Trong đó, tỉnh Đồng Nai được giao làm chủ đầu tư Dự án thành phần 1; tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được giao làm chủ đầu tư Dự án thành phần 3 và Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư Dự án thành phần 2. Riêng Dự án thành phần 3 (Km34+200-Km53+700) có chiều dài khoảng 19,5 km với tổng mức đầu tư là 4.963,5 tỷ đồng.

Chuyên đề