(BĐT) - Theo kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư vừa được phê duyệt, trong quý I/2020, Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Long Biên (Hà Nội) sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước (không áp dụng sơ tuyển) Dự án Đầu tư cải tạo nâng cấp công viên CV-02 Khu đô thị mới Việt Hưng, quận Long Biên. Dự án hoạt động không quá 50 năm.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tổng chi phí thực hiện Dự án là 80,2 tỷ đồng, trong đó, chi phí xây dựng là khoảng 74,5 tỷ đồng, hoàn trả chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật là 5,7 tỷ đồng. Nhà đầu tư được chọn trúng thầu sẽ thực hiện hợp đồng trong 30 tháng.