(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Bạc Liêu (bên mời thầu) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu XL02-TDA10 Thi công nạo vét 6 kênh chính và 11 kênh nhánh.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Giá gói thầu là 194,74 tỷ đồng. Trong số 8 nhà thầu cạnh tranh, nhà thầu có mức giảm giá 68,612 tỷ đồng được lựa chọn trúng thầu.

Gói thầu XL02-TDA10 thuộc Tiểu dự án 10 Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ bảo vệ và phát triển rừng sinh thái, nâng cao sinh kế, thích ứng biến đổi khí hậu ở huyện Hòa Bình, Đông Hải và TP. Bạc Liêu (gọi tắt là Tiểu dự án 10 tỉnh Bạc Liêu). Tiểu dự án sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới, ngân sách địa phương và vốn tư nhân, với tổng mức đầu tư quy đổi là 735,695 tỷ đồng. Chủ đầu tư là Sở NN&PTNT tỉnh Bạc Liêu.

Gói thầu XL02-TDA10 được đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng, mở thầu ngày 19/3/2020.

Theo Biên bản mở thầu, có 8 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Cả 8 nhà thầu đều nộp bảo đảm dự thầu giá trị 2 tỷ đồng, với hiệu lực 210 ngày và đề xuất thời gian thực hiện hợp đồng là 36 tháng. Kết quả, 8 nhà thầu đều đạt ở bước đánh giá năng lực, kinh nghiệm, đánh giá kỹ thuật và được vào vòng đánh giá về tài chính.

Kết quả đánh giá tài chính cho thấy, tỷ lệ giảm giá thấp nhất đạt 2,4%, cao nhất đạt 35,2%. Theo đó, Liên danh Công ty CP Kỹ thuật xây dựng biển - Công ty CP Xây dựng và Thương mại dịch vụ 555 trúng thầu với giá 126,128 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm hiện tại, 2 gói xây lắp chính thuộc Tiểu dự án đã hoàn tất lựa chọn nhà thầu. Trước đó, tháng 1/2020, Bên mời thầu công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu XL01-TDA10 Thi công xây dựng cống Kênh 9, cống Hoành Tấu, cống Kênh Tư và các hạng mục còn lại. Gói thầu này có giá 219,736 tỷ đồng, được đấu thầu rộng rãi, qua mạng, nhưng chỉ có 1 nhà thầu tham dự. Đó là Liên danh Công ty CP Hassyu Việt Nam - Công ty CP Xây dựng và Thương mại dịch vụ 555 - Công ty CP Thảo Nguyên, do đó không có sự canh tranh về giá như tại Gói thầu XL02-TDA10. Giá trúng thầu là 217,672 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm đạt 1,9%.

Tiểu dự án 10 tỉnh Bạc Liêu là Tiểu dự án thành phần thuộc Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long (ICRSL). Dự án gồm 5 hợp phần, với tổng kinh phí thực hiện là 376 triệu USD (trong đó vốn đối ứng của Chính phủ là 70 triệu USD, vốn IDA là 300 triệu USD).

Giá dự thầu sau giảm giá của 8 nhà thầu tại Gói thầu XL02-TDA10 lần lượt theo thứ tự từ thấp đến cao là: Liên danh Công ty CP Kỹ thuật xây dựng biển - Công ty CP Xây dựng và Thương mại dịch vụ 555 (126,128 tỷ đồng); Công ty TNHH Khánh Giang (136,387 tỷ đồng); Liên danh Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô - Công ty CP Công trình giao thông Bạc Liêu (149,669 tỷ đồng); Liên danh Công ty CP Xây dựng Huyền Minh - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Hoàng Giang (152,542 tỷ đồng); Liên Công ty CP Xây dựng Minh Anh - Công ty CP Tầu cuốc và Xây dựng (160,273 tỷ đồng); Liên danh Công ty CP Xây dựng và Thương mại Thới Bình - Công ty TNHH Minh Hằng (194,642 tỷ đồng); Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tường Vy (179,065 tỷ đồng); Liên danh Công ty CP Xây dựng và Thương mại Quê Hương - Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Thành Sen (189,915 tỷ đồng).