Tiếp tục cập nhật danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý nhằm hoàn thiện Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được.
Các danh mục hàng hóa quy định tại Thông tư mới là căn cứ xác định đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, đối tượng miễn thuế nhập khẩu. Ảnh: Nhã Chi
Các danh mục hàng hóa quy định tại Thông tư mới là căn cứ xác định đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, đối tượng miễn thuế nhập khẩu. Ảnh: Nhã Chi

Dự thảo Thông tư gồm 5 Điều và 9 Danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được. Việc xây dựng thông tư mới nhằm sửa đổi, bổ sung, thay thế Thông tư số 05/2021/TT-BKHĐT ngày 17/8/2021 do thời gian qua, doanh nghiệp trong nước đã sản xuất được một số hàng hóa mới đáp ứng nhu cầu của thị trường; đồng thời một số doanh nghiệp ngừng sản xuất, không cung cấp ra thị trường hàng hóa có trong danh mục đã ban hành.

Dự kiến, các danh mục hàng hóa ban hành kèm Thông tư gồm: Danh mục phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được (Phụ lục I); Danh mục máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ trong nước đã sản xuất được (Phụ lục II); Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được (Phụ lục III)…

Dự thảo Thông tư nêu rõ, các danh mục hàng hóa quy định tại Thông tư là căn cứ xác định đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, đối tượng miễn thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thuế và không bao gồm hết các hàng hóa khác trong nước đã sản xuất được lưu thông trên thị trường trong nước và quốc tế nhưng chưa được quy định tại thông tư này.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư