(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang (chủ đầu tư) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung thi công xây dựng các cống và tuyến đê Tây kênh Nguyễn Tấn Thành.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý III/2019, chủ đầu tư này sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi 2 gói thầu xây lắp quy mô lớn là Gói thầu Thi công xây dựng cống Cầu Đập, cống Chủ Sáu, cống Mười Những; Gói thầu Thi công xây dựng tuyến đê Tây kênh Nguyễn Tấn Thành và các cống dưới đê (cống Ông Hổ 1, cống Nghĩa Trang, cống Hai Sương, cống Bờ Mới, cống Năm Bộ, cống Tống Văn Lộc, cống Tập Đoàn 8, cống Trần Văn D).

2 gói thầu bảo hiểm công trình đối với 2 gói thầu xây lắp nêu trên sẽ lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu trong quý III/2019.