(BĐT) - Theo kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Nhà máy Xử lý rác tại bãi rác Tân Lập 1, huyện Tân Phước vừa được UBND tỉnh Tiền Giang phê duyệt, sẽ đấu thầu rộng rãi trong nước để lựa chọn nhà đầu tư. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư là quý II/2021.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đây là dự án đầu tư sử dụng đất với tổng diện tích đất là 2 ha, tổng chi phí thực hiện dự kiến là 263,5 tỷ đồng. Mục tiêu đầu tư Dự án nhằm xử lý rác thải rắn sinh hoạt hàng ngày, đồng thời xử lý dần lượng rác hiện có tại bãi rác bằng công nghệ tiên tiến, tận dụng phế thải, giảm thiểu chôn lấp.

Năm 2019, UBND tỉnh Tiền Giang kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư khu xử lý tại đây. Sau đó, có 7 nhà đầu tư nộp hồ sơ xin đầu tư Dự án nhưng qua thẩm định, các nhà đầu tư này chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn nên Tỉnh tạm hoãn đấu thầu chọn nhà đầu tư.