Thủy điện Sông Bung chấm dứt 2 hợp đồng với Công ty Thiết bị Mai Ngọc Linh

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Thủy điện Sông Bung vừa thông báo chấm dứt hợp đồng thực hiện 2 gói thầu đối với Công ty TNHH MTV Thiết bị Mai Ngọc Linh (địa chỉ tại TP. Đà Nẵng) do nhà thầu này vi phạm hợp đồng ký kết.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đầu tiên là Gói thầu số 31 Cung cấp vật tư, thiết bị thay thế Nhà máy Thủy điện Sông Bung 2 đợt 1 năm 2021 thuộc Dự án Mua sắm sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh đợt 6 năm 2021, do Nhà thầu không cung cấp được 3/33 thiết bị. Nhà thầu Mai Ngọc Linh trúng Gói thầu số 31với giá 450,666 triệu đồng (giá dự toán 745,371 triệu đồng).

Thứ hai là Gói thầu số 42 Cung cấp vật tư, thiết bị thay thế phần điện Nhà máy Thủy điện Sông Bung 2 đợt 2 năm 2021 thuộc Dự án Mua sắm sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh đợt 8 năm 2021, do nhà thầu không cung cấp được 1 thiết bị theo hợp đồng.

Chuyên đề