(BĐT) - Theo Cục Quản lý công sản thuộc Bộ Tài chính, tổng số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất của các bộ, ngành, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước và các địa phương trên phạm vi cả nước đạt trên 63 nghìn tỷ đồng.
Tổng số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng QSDĐ và chuyển mục đích sử dụng đất trên phạm vi cả nước đạt trên 63 nghìn tỷ đồng. Ảnh: Tường Lâm

Tổng số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng QSDĐ và chuyển mục đích sử dụng đất trên phạm vi cả nước đạt trên 63 nghìn tỷ đồng. Ảnh: Tường Lâm

Tính đến tháng 10/2016, các bộ, ngành, địa phương, cấp có thẩm quyền đã phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 154.679 cơ sở nhà đất (đạt 85%). Một số đơn vị đã hoàn thành cơ bản việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước như Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các tỉnh Bến Tre, Bình Dương, Cao Bằng...