(BĐT) - Ngày 8/3, phát biểu khai mạc phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, một trong những khâu đột phá chiến lược trong phát triển là thể chế, chính sách. 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật vào chiều 8/3/2019. Ảnh: Hiếu Nguyễn

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật vào chiều 8/3/2019. Ảnh: Hiếu Nguyễn

Do đó, các bộ, ngành cần tập trung tốt hơn cho công tác, để làm sao nâng cao chất lượng thể chế, một khâu mà hiện nay vẫn còn nhiều vấn đề.

Thủ tướng yêu cầu, cần tập trung hơn, cần phải cố gắng hơn, dành thời gian nhiều hơn, củng cố bộ phận làm thể chế, đồng thời Bộ trưởng phải trực tiếp chỉ đạo công tác này. Thủ tướng nêu rõ: “Vẫn còn tình trạng chưa thực sự coi trọng công tác này, kể cả bố trí thời gian, công sức, lắng nghe thêm ý kiến để có thể chế tạo môi trường phát triển tốt cho đất nước, cho người dân. Có dự thảo còn làm sơ sài, thiếu trách nhiệm, thậm chí đưa tư duy cũ, hay tư tưởng bao cấp, xin cho, lợi ích nhóm vào trong văn bản”. Thủ tướng yêu cầu, phải chấm dứt chuyện này, phải làm tốt hơn để giải phóng sức sản xuất, làm sao không để tình trạng chạy qua chạy lại, xin cho, quy định không rõ ràng để người dân kêu ca, phải xếp hàng chờ đợi. “Quy định trái khoáy phải được xử lý, chứ cứ theo tư duy cũ, vẫn tư tưởng xin cho, cấp phát thì làm sao xã hội phát triển được” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Đề cập đến vai trò quan trọng của bộ chủ trì soạn thảo, của Bộ Tư pháp đối với xây dựng văn bản pháp luật, Thủ tướng đề nghị các thành viên Chính phủ góp ý về những vấn đề còn chưa thỏa đáng, Bộ Tư pháp phát hiện việc gì sai trái thì cần xử lý, chấn chỉnh.