Thủ tướng kỷ luật Khiển trách đối với Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 27/12/2022, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành kỷ luật đối với một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa.
Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa
Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Cụ thể, tại Quyết định số 1635, Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016 - 2021 và nhiệm kỳ 2021 - 2026 (từ tháng 12/2020 đến nay) do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng.

Tại Quyết định số 1633, Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016 - 2021 và nhiệm kỳ 2021 - 2026 (từ tháng 12/2020 đến nay) do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng.

Tại Quyết định số 1632, Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Nguyễn Đình Xứng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016 - 2021 (từ tháng 1/2020 đến ngày 6/12/2020) do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng.

Theo Quyết định số 1634, Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Phạm Đăng Quyền, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016 - 2021 (từ tháng 1/2020 đến ngày 6/12/2020) do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng.

Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thi hành kỷ luật đảng.

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Thanh Hóa đã vi phạm quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để UBND Tỉnh và một số tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong đấu thầu, mua sắm sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khiển trách Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Thanh Hóa các nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2021 - 2026 và các ông Đỗ Minh Tuấn, Nguyễn Đình Xứng, Đầu Thanh Tùng, Phạm Đăng Quyền, Hà Mạnh Quân (Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa).

Chuyên đề

Kết nối đầu tư