(BĐT) - Tại sự kiện Chuyển đổi số ngành ngân hàng tổ chức ngày 4/8, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và ngành ngân hàng cần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn nữa trong chuyển đổi số.
Quá trình chuyển đổi số lĩnh vực ngân hàng cần triển khai một cách tổng thể, đảm bảo hiệu quả, phân định rõ ứng dụng công nghệ và trung gian tài chính. Ảnh: Tiên Giang

Quá trình chuyển đổi số lĩnh vực ngân hàng cần triển khai một cách tổng thể, đảm bảo hiệu quả, phân định rõ ứng dụng công nghệ và trung gian tài chính. Ảnh: Tiên Giang

Thủ tướng yêu cầu, ngành ngân hàng cần tiếp tục chủ động nắm bắt nhu cầu thực tiễn của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng để rà soát, ban hành, sửa đổi, hoàn thiện các văn bản pháp lý phù hợp với thực tiễn và bối cảnh chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho ứng dụng công nghệ số vào hoạt động kinh doanh, cung ứng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng để nâng cao hiệu quả hoạt động và tạo sự hài lòng, gắn bó của khách hàng. Đồng thời, chuyển đổi số triển khai một cách tổng thể đảm bảo hiệu quả, không được lãng phí nguồn lực; có trọng tâm, trọng điểm; tránh tình trạng "trăm hoa đua nở"; phân định rõ ứng dụng công nghệ và trung gian tài chính, tránh tình trạng doanh nghiệp công nghệ lấn sân sang hoạt động trung gian tài chính…

Theo Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, NHNN và toàn ngành ngân hàng đã nhận thức rõ và chỉ đạo, triển khai quyết liệt nhằm chuyển đổi nhiều hoạt động quản lý nhà nước, dịch vụ sang môi trường số, đạt nhiều kết quả bước đầu, đưa ra nhiều sản phẩm, dịch vụ thiết thực, hiệu quả, góp phần quan trọng vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả tích cực, quá trình chuyển đổi số quốc gia và chuyển đổi số ngân hàng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức như: cơ chế, chính sách còn nhiều bất cập, vướng mắc; việc kết nối, khai thác dữ liệu dân cư, bảo hiểm, thuế… còn ở phạm vi hẹp.