(BĐT) - Tổng cục Hải quan cho biết, lũy kế từ đầu năm đến 15/8, toàn ngành đã thực hiện kiểm tra sau thông quan 847 cuộc, tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính là 821,49 tỷ đồng, đã thực thu vào ngân sách nhà nước 778,6 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Riêng trong tháng 8 (kỳ báo cáo 16/7 - 15/8), toàn ngành thực hiện kiểm tra sau thông quan 95 cuộc, trong đó có 25 cuộc tại trụ sở người khai hải quan, 70 cuộc tại trụ sở cơ quan hải quan. Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính là 70,9 tỷ đồng, đã thực thu vào ngân sách nhà nước 59,2 tỷ đồng.

Tính trong 8 tháng đầu năm so với cùng kỳ 2019, số cuộc kiểm tra giảm 61% (tương ứng 1.312 cuộc), số tiền thực thu vào ngân sách giảm 37%. Bình quân số tiền thu nộp từ mỗi cuộc kiểm tra từ đầu năm 2020 đến nay là khoảng 920 triệu đồng/cuộc, cao hơn bình quân năm ngoái khoảng 60% (năm 2019 bình quân hơn 570 triệu đồng/cuộc).