Thư mời quan tâm dịch vụ tư vấn Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên

0:00 / 0:00
0:00
Tên gói thầu: Tư vấn kiểm toán tài chính độc lập giai đoạn 2.

Tín dụng số: 6108-VN; 6109-VN.

Ký hiệu gói thầu: TV-06B.

Chính phủ Việt Nam đã nhận được một khoản tín dụng từ Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Dự án “Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên” và dự kiến sử dụng một phần kinh phí để huy động Tư vấn kiểm toán tài chính cho dự án trong giai đoạn từ 01tháng 01 năm 2022 đến 31 tháng 10 năm 2023 với mục tiêu của dịch vụ tư vấn là đưa ra các ý kiến đánh giá độc lập về các báo cáo tài chính của Dự án cho từng năm/giai đoạn của 02 kỳ kiểm toán tiếp theo, phù hợp với các chuẩn mực kế toán được áp dụng; Đưa ra ý kiến độc lập về việc tuân thủ pháp luật, các quy định và các thỏa thuận tài trợ có tác động trực tiếp và đáng kể về mặt tài chính đối với báo cáo tài chính của dự án; Đưa ra ý kiến về tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ về tính tuân thủ các yêu cầu có thể có tác động tài chính trọng yếu và trực tiếp đến báo cáo tài chính như hệ thống kiểm soát tài chính, lựa chọn nhà thầu, tuân thủ đầu tư; Đưa ra ý kiến độc lập về giá trị và tính tuân thủ chính sách giải phóng mặt bằng đền bù hỗ trợ tái định cư của dự án.

Ban Quản lý dự án 2 kính mời các công ty tư vấn đủ điều kiện (Tư vấn) thể hiện sự quan tâm của mình đối với dịch vụ. Tư vấn quan tâm cần phải cung cấp thông tin chứng minh năng lực thực hiện dịch vụ của mình, bao gồm thông tin mô tả chung về hãng, các năng lực liên quan đến các dịch vụ tương tự mà Tư vấn đã thực hiện, kinh nghiệm cung cấp dịch vụ trong điều kiện tương tự và năng lực phù hợp của đội ngũ nhân sự. Tiêu chuẩn để đánh giá danh sách ngắn bao gồm:

(1) Kinh nghiệm chung: Đơn vị Tư vấn cần cung cấp thông tin liên quan đến chứng nhận/quyết định thành lập và kinh nghiệm liên quan của công ty (hoặc các thành viên trong trường hợp liên danh); Lĩnh vực kinh doanh chính và số năm từ khi thành lập. Đơn vị tư vấn cần có ít nhất 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn kiểm toán tài chính; Có chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán tài chính.

(2) Năng lực kỹ thuật: Đơn vị Tư vấn cần cung cấp thông tin liên quan đến số lượng hợp đồng kiểm toán tài chính các dự án sử dụng vốn ODA và số lượng các hợp đồng kiểm toán tài chính các dự án sử dụng vốn vay ODA do WB và ADB tài trợ đã hoàn thành từ năm 2017 đến nay (dự án do WB tài trợ là một lợi thế). Đơn vị tư vấn phải có quy mô nhân sự chủ chốt phù hợp với các vị trí được yêu cầu trong TOR của gói thầu.

Công ty/hãng tư vấn có thể liên kết với các công ty khác dưới hình thức liên danh (Gói thầu không sử dụng tư vấn phụ). Trong trường hợp như vậy, Tư vấn cần xác định công ty đứng đầu liên danh.

Tư vấn được lựa chọn theo phương thức đấu thầu “Tuyển chọn dựa trên năng lực của tư vấn (CQS)”, quy định tại hướng dẫn tuyển chọn và thuê tư vấn của WB bản tháng 1/2011 và quy chế đấu thầu mua sắm dành cho bên vay vốn tài trợ dự án đầu tư của WB phiên bản tháng 7/2016 và bản sửa đổi tháng 8/2018.

Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận đề cương tham chiếu cho dịch vụ tư vấn, vui lòng liên hệ đến địa chỉ dưới trong giờ hành chính, từ: 8 giờ 00 phút đến 17giờ 00 phút.

Hồ sơ bày tỏ quan tâm gửi về địa chỉ được cung cấp dưới đây qua thư tín trực tiếp, hoặc qua đường bưu điện trước 17 giờ 00 phút, ngày 25/11/2022.

Phòng Tài chính Kế toán - Ban Quản lý dự án 2. Đ/c: Số 18, Phạm Hùng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Điện thoại: 0243.7680068/ 0912000626. Địa chỉ thư điện tử: BQLDA2tckt@gmail.com.

Tải tiêu chuẩn đánh giá HSQT tại đây.

Chuyên đề