Thư mời hợp tác tiêu thụ tro, xỉ Nhà máy Nhiệt điện Na Dương

0:00 / 0:00
0:00
Bên mời hợp tác: Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV. Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Điện thoại: 0205.3844 263.

Nội dung: Mời các doanh nghiệp có nhu cầu hợp tác tiêu thụ tro, xỉ căn cứ vào nhu cầu và khả năng của đơn vị, chào giá mua (kèm theo hồ sơ năng lực) cho toàn bộ hoặc 1 phần khối lượng tro xỉ như đã nêu tại mục 3 thư mời. Đơn giá chào bằng VND (Việt Nam đồng). Giá chào đã bao gồm các loại thuế, tại bãi thải tro của Nhà máy Nhiệt điện Na Dương.

Khối lượng tro, xỉ dự kiến năm: Tổng khối lượng tro xỉ của Nhà máy Nhiệt điện Na Dương 01 năm dự kiến là 350.000 tấn (chưa trộn ẩm).

Địa điểm tiếp nhận báo giá và hồ sơ năng lực đối với doanh nghiệp: Tiếp nhận trực tiếp tại Phòng KHĐTVT - Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV. Đ/c: Khu 4, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

Thời hạn tiếp nhận báo giá và hồ sơ năng lực của doanh nghiệp: Từ ngày đăng thông báo đến 14 giờ 00 phút, ngày 30/7/2022.

Chuyên đề