THƯ MỜI GỬI HỒ SƠ QUAN TÂM

0:00 / 0:00
0:00
CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN TRONG NƯỚC CHO NGHIÊN CỨU “HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT VỀ HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG TRONG NGÀNH DỆT MAY TẠI VIỆT NAM (HỢP PHẦN 3)”
THƯ MỜI GỬI HỒ SƠ QUAN TÂM

Là một Tổ chức trực thuộc Nhà nước Liên bang, Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) hỗ trợ Chính phủ Đức nhằm đạt được các mục tiêu trong lĩnh vực hợp tác quốc tế hướng tới phát triển bền vững. Thay mặt cho Chính phủ Đức, GIZ đang cung cấp các dịch vụ tư vấn cho Chính phủ Việt Nam trong ba lĩnh vực ưu tiên: (1) Đào tạo nghề, (2) Chính sách môi trường và sử dụng tài nguyên thiên nhiên bền vững, và (3) Năng lượng. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập trang www.giz.de/viet-nam.

Dự án “Thúc đẩy phát triển bền vững ngành dệt may tại các nước châu Á” (FABRIC) của GIZ hiện đang tìm kiếm một liên danh tư vấn trong nước (bao gồm 02 chuyên gia cao cấp, và ít nhất 04 chuyên gia thành viên) để triển khai nghiên cứu “Hướng dẫn kỹ thuật về hiệu quả năng lượng trong ngành dệt may tại Việt Nam”.

Theo đó, Văn phòng GIZ Hà Nội tiến hành đấu thầu rộng rãi tìm kiếm một liên danh tư vấn trong nước đủ điều kiện để thực hiện các công việc như sau:

a. Thời gian dự kiến triển khai: Bắt đầu từ 15/3/2022 đến 31/10/2022.

b. Địa điểm thực hiện: Chủ yếu tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành khác.

c. Ngày công cho tư vấn: Tối đa 150 ngày.

d. Nội dung công việc: Đơn vị tư vấn sẽ được ký hợp đồng triển khai nghiên cứu “Hướng dẫn kỹ thuật về hiệu quả năng lượng trong ngành dệt may tại Việt Nam”. Đơn vị tư vấn cần đảm bảo có đủ chuyên môn sâu, ưu tiên có ít nhất 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn về hiệu quả năng lượng và kiểm toán năng lượng trong ngành dệt may (đã thực hiện ít nhất 30 dự án liên quan đến hiệu quả năng lượng trong ngành dệt may), có mạng lưới rộng với các doanh nghiệp dệt may (với ít nhất 40 doanh nghiệp dệt may trong cơ sở dữ liệu về khách hàng). Một chuyên gia tư vấn trong nhóm sẽ đóng vai trò trưởng nhóm và chịu trách nhiệm điều phối công việc và tổng hợp báo cáo.

Xin mời các đơn vị tư vấn quan tâm tới gói thầu tham gia ứng tuyển và gửi thông báo chính thức đến email Question-from-bidder-PoS-VN@giz.de trước ngày 20.01.2022 để nhận được mẫu đánh giá hồ sơ quan tâm.

(Các) Đơn vị tư vấn trong nước gửi hồ sơ quan tâm bao gồm:

1. Thư quan tâm (có chữ ký của lãnh đạo và con dấu của đơn vị).

2. Hồ sơ năng lực của đơn vị, bao gồm bản sao giấy phép kinh doanh (với công ty) hoặc quyết định thành lập (với hiệp hội), giấy chứng nhận đăng ký thuế, sơ đồ tổ chức, tóm tắt kinh nghiệm tư vấn về hiệu quả năng lượng trong ngành dệt may.

3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong 3 năm gần nhất.

4. Hợp đồng liên danh và đề xuất nhà thầu chính trong liên danh.

Hồ sơ quan tâm bản tiếng Anh và tiếng Việt, đóng dấu công ty và có chữ ký của giám đốc hoặc người được ủy quyền gửi tới địa chỉ email VN_PoS_Quotation@giz.de trước 17 giờ 00, ngày 25/01/2022trong đó ghi rõ mã gói thầu 83400862-FABRIC trên tiêu đề email.

Lưu ý:

1. Thông báo quan tâm và các câu hỏi gửi tới địa chỉ email Question-from-bidder-PoS-VN@giz.de

2. Hồ sơ quan tâm gửi tới địa chỉ email VN_PoS_Quotation@giz.de

3. Hồ sơ quan tâm tham dự gói thầu gửi tới sai địa chỉ email sẽ bị loại.

4. Chúng tôi chỉ liên hệ và gửi hồ sơ mời thầu tới các nhà thầu trong danh sách rút gọn cho đề xuất kỹ thuật và tài chính.

Chuyên đề