Để phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C cần mua gói thầu thiết bị với các nội dung sau:

- Tên gói thầu: Đầu tư thiết bị thi công đường bộ

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C.

- Nguồn vốn: Vốn vay tín dụng.

- Hình thức lựa chọn đơn vị cung cấp: Chào hàng cạnh tranh (mỗi đơn vị có thể cung cấp một hoặc cả gói thiết bị tùy theo năng lực).

- Thời gian tổ chức thực hiện các công việc;

+ Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Từ ngày 13/12/2021 đến ngày 18/12/2021

+ Thời gian xét chọn đơn vị cung cấp: Ngày 20/12/2021.

- Các yêu cầu về thiết bị cần mua:

Hồ sơ chào giá nộp trực tiếp, fax hoặc gửi mail theo các địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận: Tầng 18, Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội

- Fax: 024.37765999.

- Mail: congvanden@vncnec.com.vn; dmha@vncnec.com.vn.

Kính mời các đơn vị có đủ năng lực tham gia.

THƯ MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH ảnh 1