Vật tư phục vụ sửa chữa lớn TSCĐ năm 2023 - NMNĐ Sơn Động

Kính gửi: Các nhà cung cấp có quan tâm

Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV đang có nhu cầu tìm hiểu và khảo sát giá của một số vật tư, thiết bị nhằm phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV kính mời các nhà cung cấp (NCC) có quan tâm, tham gia khảo sát và báo giá thiết bị với nội dung như sau:

1. Yêu cầu về thiết bị.

- Chi tiết thiết bị: Bao gồm các nội dung tên thiết bị vật tư, thông số kỹ thuật/quy cách vật tư, số lượng chi tiết như phụ lục kèm theo.

- Yêu cầu về thiết bị:

+ Các thiết bị mới 100% chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ, có mác mã, thông số kỹ thuật rõ ràng, đầy đủ. Hàng hóa sản xuất từ năm 2022 đến thời điểm cấp hàng (dự kiến trong quý II/2023).

+ Nhà cung cấp đính kèm cùng báo giá các tài liệu kỹ thuật của hàng hóa, catalogue của nhà sản xuất, bản vẽ, số liệu được mô tả chi tiết theo từng khoản mục về thông số kỹ thuật của thiết bị để chứng minh thiết bị đề xuất đáp ứng được yêu cầu về kỹ thuật.

+ Thông số kỹ thuật, mã hiệu hàng hoá tại phụ lục đính kèm văn bản này là vật tư, thiết bị đang sử dụng hiện hữu tại Nhà máy Nhiệt điện Sơn Động hoặc theo phương án sửa chữa được phê duyệt của Chủ đầu tư để nhà cung cấp tham khảo. Nhà cung cấp có thể chào vật tư thiết bị tương đương (tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng và kích thước lắp đặt với các hàng hóa đã nêu), khuyến khích và ưu tiên cung cấp hàng hóa có phẩm cấp cao hơn. Nhà cung cấp có thể chào nhiều xuất xứ khác nhau cho cùng một vật tư, thiết bị.

+ Đối với thiết bị mà nhà cung cấp đề xuất báo giá là loại tương đương hoặc tốt hơn thì phải kèm theo tài liệu chứng minh tương đương hoặc tốt hơn loại thiết bị mà Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV yêu cầu và lập bảng so sánh chi tiết về thông số kỹ thuật, thời hạn sử dụng.

2. Các yêu cầu về năng lực của nhà cung cấp.

- Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy phép kinh doanh đối với mặt hàng kinh doanh có điều kiện (nếu có) (bản sao công chứng hoặc bản sao có đóng dấu đỏ của doanh nghiệp); tài liệu chứng minh năng lực của nhà cung cấp.

- Đối với các hàng hóa đặc thù, phức tạp, có hàm lượng kỹ thuật cao và không thông dụng trên thị trường như: Các loại van điều chỉnh, động cơ, hộp giảm tốc, thiết bị phòng cháy, chữa cháy... Nhà cung cấp phải có giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương.

- Trước khi gửi bản chào giá, nhà cung cấp có thể tham gia khảo sát kích thước, thông số kỹ thuật thiết bị thực tế tại Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV nhằm đảm bảo thiết bị cung cấp thiết bị phù hợp và đồng bộ với thiết bị có sẵn của nhà máy.

3. Các yêu cầu về thương mại:

- Bản báo giá phải ghi rõ tên thiết bị, quy cách, mã hiệu, đơn vị tính, số lượng, đơn giá của từng thiết bị, tổng giá trị đơn hàng chưa có thuế và đã có thuế GTGT.

- Địa điểm giao hàng: Tại Kho Vật tư - Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV. Địa chỉ: Tổ dân phố Đồng Rì - TT. Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

- Thời gian giao hàng: Nhà cung cấp đề xuất thời gian giao hàng.

- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu thiết bị.

- Giá báo giá phải được tính toán đầy đủ các chi phí liên quan bao gồm cả yêu tố trượt giá khi thực hiện trong năm 2023.

- NCC có thể báo giá toàn bộ hoặc báo giá cho từng hệ thống hoặc báo giá cho một phần thiết bị theo chủng loại thuộc phạm vi cung cấp tùy thuộc vào khả năng thực tế của mình.

- Thiết bị được chào phải thể hiện rõ nhà sản xuất, xuất xứ và nguồn gốc hợp pháp.

4. Hình thức báo giá:

- Bản báo giá/ biểu báo giá phải do đại điện hợp pháp của NCC ký tên và đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký phải được ủy quyền của đại diện hợp pháp của NCC kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao việc hoặc văn bản tương đương.

- Bản báo giá và các tài liệu kèm theo phải được gửi trực tiếp về địa chỉ:

+ Phòng Kế hoạch - Đầu tư - Vật tư, Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV. Đ/c: Tổ dân phố Đồng Rì, TT. Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Điện Thoại: 0204.3588.818.

Hoặc nhà cung cấp có thể gửi báo giá và tài liệu về địa chỉ email: sondongvpct@gmail.com.

2. Thời gian nhận bản báo giá: Không chậm hơn 16 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 6 năm 2022 (trong giờ làm việc hành chính).

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các nhà cung cấp.

Tải phụ lục đính kèm