Thu hồi tiền “hưởng lợi bất chính” tại 10 đơn vị

(BĐT) - Thay vì áp dụng bộ định mức của ngành xây dựng, đơn vị tư vấn lập dự toán và cơ quan thẩm định dự toán đã dùng bộ định mức đơn giá nhân công xây dựng của ngành công thương làm cơ sở để lập, thẩm định dự toán tại 3 dự án cấp điện sinh hoạt ở Cao Bằng. 
Việc tư vấn lập dự toán cho 3 dự án cấp điện sinh hoạt tại Cao Bằng được thực hiện sau thời điểm Thông tư số 01/2015/TT-BXD có hiệu lực. Ảnh: Nhã Chi
Việc tư vấn lập dự toán cho 3 dự án cấp điện sinh hoạt tại Cao Bằng được thực hiện sau thời điểm Thông tư số 01/2015/TT-BXD có hiệu lực. Ảnh: Nhã Chi

Sự khác biệt này khiến 10 cơ quan, đơn vị, tổ chức liên đới bị cơ quan thanh tra yêu cầu thu hồi số tiền “hưởng lợi bất chính”.

Thu hồi 857 triệu đồng của 10 đơn vị

Mới đây, 2 nhà thầu trúng 2 gói thầu của 3 dự án cấp điện sinh hoạt tại Cao Bằng đã gửi đơn kiến nghị tới các cơ quan chức năng phản ánh việc họ bị Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Cao Bằng yêu cầu nộp lại số tiền hơn 600 triệu đồng. Các nhà thầu này chỉ là 2 trong số 10 đơn vị bị Sở KH&ĐT tỉnh Cao Bằng yêu cầu phải nộp lại số tiền “hưởng lợi bất chính” tại 3 dự án cấp điện sinh hoạt.

Được biết, 3 dự án cấp điện sinh hoạt được tổ chức lựa chọn nhà thầu vào năm 2016. Việc tư vấn lập dự toán cho các dự án, gói thầu được Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Bằng Giang thực hiện vào tháng 6 - 7/2015. Trước đó, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 01/2015/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng, có hiệu lực từ ngày 15/5/2015.

Theo lý giải của Sở  KH&ĐT tỉnh Cao Bằng, trong quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra của Sở đã xác minh, làm rõ việc lập, thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật của 3 dự án này không theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD, Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh số 1404/UBND-XD ngày 5/6/2015 về việc xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cao Bằng là sai.

Ông Nguyễn Thái Hà, Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Cao Bằng cho biết, dự toán thẩm tra lại đơn giá nhân công xây dựng, nhân công điều khiển máy xây dựng theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD; chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn xây dựng và các chi phí khác giảm là do giảm theo tỷ lệ % của chi phí xây dựng (xây lắp) giảm sau thẩm tra. Trách nhiệm thuộc về đơn vị tư vấn lập dự án (Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Bằng Giang) và Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng thẩm định sai dẫn tới UBND huyện Nguyên Bình phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật theo hướng sai. 

Các bên liên quan nói gì?

Sở KH&ĐT tỉnh Cao Bằng cho biết, kết luận thanh tra còn đang trong quá trình hoàn thiện. Trước mắt, đề nghị các đơn vị nộp tiền do đã “hưởng lợi bất chính” vào tài khoản tạm giữ của Sở theo quy định của pháp luật. Nếu các đơn vị thấy quyền lợi của mình bị ảnh hưởng thì được quyền đòi bồi thường thiệt hại do lỗi của bên giao thầu gây ra hoặc khởi kiện lên tòa án để được giải quyết theo quy định.
Theo phản hồi từ 2 nhà thầu gửi đơn kiến nghị, trong quá trình thanh tra cũng như thẩm tra lại dự toán của các dự án trên, 2 nhà thầu không được mời lên làm việc để nghe giải thích về số tiền mà họ “hưởng lợi bất chính”. 2 nhà thầu cho rằng, họ đã xây dựng theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, được các tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật giám sát thi công công trình xác nhận nhà thầu thi công đảm bảo chất lượng và được Sở Công Thương Cao Bằng thẩm định.

Theo cán bộ của Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Bằng Giang, do các dự án này là dự án của ngành điện lực, nên khi xây dựng dự toán, Công ty đã sử dụng các đơn giá, định mức chuyên ngành của Bộ Công Thương và văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh Cao Bằng. Trong khi đó, bên thanh, kiểm tra lại xây dựng dự toán áp dụng định mức nhân công ở Thông tư số 01/2015/TT-BXD. Do đó có sự chênh lệch trong kết quả suất đầu tư cuối cùng.

Bày tỏ quan điểm của mình, Sở Công Thương Cao Bằng cho rằng, Sở thực hiện thẩm định đúng theo văn bản chỉ đạo của Bộ Công Thương và UBND tỉnh Cao Bằng.

Cụ thể, cán bộ Phòng Quản lý điện năng thuộc Sở Công Thương Cao Bằng chia sẻ, dự toán của các dự án ngoài áp dụng các quy định của UBND tỉnh Cao Bằng thì còn áp dụng định mức xây lắp chuyên ngành của ngành điện lực. Từ khi Thông tư số 01/2015/TT-BXD có hiệu lực, Sở Công Thương Cao Bằng đã có văn bản gửi Tổng cục Năng lượng thuộc Bộ Công Thương xin ý kiến chỉ đạo áp dụng lương tối thiểu vùng đối với thẩm định dự toán và quản lý xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp. Tuy nhiên, Bộ Công Thương không có văn bản, chỉ đạo hướng dẫn. Do đó, Sở Công Thương thẩm định dựa trên các văn bản hướng dẫn của Bộ Công Thương trước đó vẫn còn hiệu lực.

Chuyên đề