(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Bảo Lộc mới đây đã có Quyết định số 150/QĐ-BQLDA hủy bỏ Quyết định số 93/QĐ-BQLDA ngày 8/4/2021 về việc cấm Công ty TNHH Xây dựng và Cầu đường Đại Việt tham gia đấu thầu 3 năm đối với các dự án trong phạm vi quản lý của Ban này.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Bảo Lộc cho biết, lý do của việc thu hồi Quyết định cấm thầu trước đó đối với Công ty TNHH Xây dựng và Cầu đường Đại Việt là thực hiện theo quy định Luật Đấu thầu 2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.