Thu cân đối ngân sách từ xuất nhập khẩu giảm 25,5%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Tổng cục Thống kê cho biết, thu ngân sách nhà nước 2 tháng đầu năm 2023 ước tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước. Chi ngân sách nhà nước ước tăng 6% so với cùng kỳ năm 2022, đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 2/2023 ước đạt 124.600 tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách nhà nước 2 tháng đầu năm 2023 đạt 362.300 tỷ đồng, bằng 22,4% dự toán năm và tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, thu nội địa tháng 2/2023 ước đạt 100.400 tỷ đồng; lũy kế 2 tháng đầu năm đạt 315.500 tỷ đồng, bằng 23,6% dự toán năm và tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Thu từ dầu thô tháng 2/2023 ước đạt 5.300 tỷ đồng; lũy kế 2 tháng đầu năm đạt 10.800 tỷ đồng, bằng 25,7% dự toán năm và tăng 13,2% so với cùng kỳ năm trước.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu tháng 2 ước đạt 18.900 tỷ đồng. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2023 đạt 36.000 tỷ đồng, bằng 15% dự toán năm và giảm 25,5% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng trong tháng 2/2023, tổng chi ngân sách nhà nước ước đạt 112.700 tỷ đồng; lũy kế 2 tháng đầu năm 2023 ước đạt 242.000 tỷ đồng, bằng 11,7% dự toán năm và tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, chi thường xuyên 2 tháng đầu năm 2023 đạt 171 nghìn tỷ đồng, bằng 14,6% dự toán năm và tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước; chi đầu tư phát triển đạt 49,2 nghìn tỷ đồng, bằng 6,8% và tăng 10,4%; chi trả nợ lãi 21,7 nghìn tỷ đồng, bằng 21% và tăng 6,8%.

Chuyên đề