Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thông báo yêu cầu báo giá cho các gói thầu: Cung cấp đồ vải cho khu mổ năm 2022; Cung cấp đồ vải cho người bệnh năm 2022; Cung cấp suất ăn dinh dưỡng năm 2022

Kính gửi: Các Đơn vị/ Tổ chức có đủ năng lực tham gia báo giá của các gói thầu nêu trên.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Bệnh viện) kính mời các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia báo giá các gói thầu nêu trên, nội dung chi tiết các gói thầu được đính kèm như sau:

Hạn chót nộp thông tin: Ngày 02/6/2022.

Hình thức nộp: Bản giấy + File mềm excel.

- Bản giấy gửi về Phòng 104, nhà A2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Đ/c: Số 40 Tràng Thi, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

- File mềm: Gửi vào email: lamhnvd@gmail.com (chủ đề email: Báo giá gói thầu tham dự).

- Các đơn vị tham gia báo giá có thể liên hệ số điện thoại: 02438.253.531, máy lẻ 508 để tìm hiểu thông tin.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức kính mời đại diện các đơn vị nộp bảng báo giá trong thời gian nêu trên.

Tải thông tin về các phụ lục tại đây.