Thông báo mời thầu

0:00 / 0:00
0:00
Ban Quản trị Tòa nhà chung cư Vinhomes Skylake (BQT) mời các nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh:

Gói thầu HP.12.2022: Bảo trì định kỳ hệ thống Heatpump hiệu Accent, hệ thống bơm và bể chứa nước tòa nhà chung cư Vinhomes Skylakes năm 2023.

Nội dung cụ thể như sau:

Loại gói thầu: Dịch vụ phi tư vấn.

Nhóm dự án, cấp công trình: Nhóm A, công trình cấp 1.

Nguồn vốn: Quỹ bảo trì của chung cư.

Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.

Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

Giá gói thầu: 480.000.000 VND. Đã bao gồm VAT (bằng chữ: Bốn trăm tám mươi triệu đồng chẵn).

Thời điểm phát hành HSYC: Từ 08 giờ 00, ngày 11/12/2022.

Giá bán 01 bộ hồ sơ yêu cầu: 1.000.000 VND (một triệu đồng chẵn).

Địa điểm phát hành hồ sơ: Văn phòng - Ban Quản trị Tòa nhà chung cư Vinhomes Skylake. Đ/c: Tầng 1, Tòa nhà S3, Vinhomes Skylake Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Hình thức bảo đảm tham gia dự thầu: Bằng bảo lãnh ngân hàng hoặc tiền mặt hoặc séc bảo chi.

Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00, ngày 17/12/2022.

Thời điểm mở thầu: 15 giờ 15, ngày 17/12/2022.

Hồ sơ đề xuất (HSĐX) của nhà thầu phải được gửi đến địa chỉ Văn phòng - Ban Quản trị Tòa nhà chung cư Vinhomes Skylake. Đ/c: Tầng 1, Tòa nhà S3, Vinhomes Skylake Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Ban Quản trị mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Mọi thông tin vui lòng liên hệ: Ông Đinh Quang Khanh. Số điện thoại: 0866.070.070.

(thông báo cũng được đăng trên Hệ thống đấu thầu quốc gia do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý).

Chuyên đề

Kết nối đầu tư