Thông báo mời thầu

0:00 / 0:00
0:00
Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec. Địa chỉ: Số 458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Điện thoại/fax/email: 024.3975.0028; Mã số thuế: 0106050554.

Tên gói thầu: Gói thầu cung cấp vật tư tiêu hao y tế phục vụ hoạt động của Chuỗi Bệnh viện Vinmec năm 2023.

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.

- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp vật tư tiêu hao y tế phục vụ hoạt động của Chuỗi Bệnh viện Vinmec năm 2023 theo danh mục đấu thầu của bệnh viện.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ khi ký hợp đồng cho tới hết ngày 31/12/2023.

Tên dự án: Gói thầu cung cấp vật tư tiêu hao y tế phục vụ hoạt động của Chuỗi Bệnh viện Vinmec năm 2023.

Nguồn vốn: Vốn tự thu xếp của doanh nghiệp.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ. Phương thức xét chọn: Xét chọn từng mặt hàng.

Thời gian phát hành HSMT: Từ 08 giờ 00, ngày 16 tháng 9 năm 2022 đến trước 10 giờ 00, ngày 06 tháng 10 năm 2022 (trong giờ hành chính).

Địa điểm phát hành HSMT: Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec. Đ/c: Số 458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Điện thoại: 0977.586.780 (đề nghị liên hệ trước qua điện thoại).

Giá bán 01 bộ HSMT:1.000.000 VND (một triệu đồng chẵn).

Bảo đảm dự thầu: Giá trị đảm bảo dự thầu tối thiểu bằng 1% tổng giá trị của các mặt hàng nhà thầu tham dự thầu trong gói thầu này.

Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00, ngày 06 tháng 10 năm 2022.

Thời điểm mở thầu: 10 giờ 30, ngày 06 tháng 10 năm 2022.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư