Thông báo mời thầu

0:00 / 0:00
0:00
Văn phòng Quân khu 1 chào thầu các gói thầu của đơn vị

1. Gói thầu: Bảo đảm vật tư sửa chữa nhà khách.

- Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Văn phòng Quân khu 1. Đ/c: Xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

- Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 30/8/2022.

- Gói thầu: Bảo đảm vật tư sửa chữa Nhà khách.

- Địa điểm: Văn phòng Quân khu 1, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

- Đầu mối liên hệ: Tạ Thu Hà - ĐT: 0979.512.666.

2. Gói thầu: Bảo đảm dụng cụ nhà ăn nhà khách.

- Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Văn phòng Quân khu 1. Đ/c: Xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

- Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 31/8/2022.

- Gói thầu: Bảo đảm dụng cụ nhà ăn nhà khách.

- Địa điểm: Văn phòng Quân khu 1, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

- Đầu mối liên hệ: Tạ Thu Hà - ĐT: 0979.512.666.

3. Gói thầu: Bảo đảm nội thất nhà khách văn phòng.

- Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Văn phòng Quân khu 1. Đ/c: Xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

- Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 31/8/2022.

- Gói thầu: Bảo đảm nội thất nhà khách văn phòng.

- Địa điểm: Văn phòng Quân khu 1, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

- Đầu mối liên hệ: Tạ Thu Hà - ĐT: 0979.512.666.

4. Gói thầu: Lắp đặt thiết bị nhà khách.

- Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Văn phòng Quân khu 1. Đ/c: Xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

- Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 01/9/2022.

- Gói thầu: Lắp đặt thiết bị nhà khách.

- Địa điểm: Văn phòng Quân khu 1, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

- Đầu mối liên hệ: Tạ Thu Hà - ĐT: 0979.512.666.

5. Gói thầu: Xây dựng vườn cây ăn quả tập trung Bộ Tham mưu - QK1.

- Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Phòng Hậu cần - Bộ Tham mưu - QK1. Đ/c: Xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

- Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 01/9/2022.

- Công trình: Vườn cây ăn quả tập trung của Bộ Tham mưu.

- Địa điểm: Phòng Hậu cần – BTM. Đ/c: Xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

- Đầu mối liên hệ: Phạm Văn Dưỡng - ĐT: 0345650986.

6. Gói thầu: Bảo đảm TTB phòng họp, phòng làm việc Văn phòng BTL.

- Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Văn phòng Quân khu 1. Đ/c: Xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

- Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 07/9/2022.

- Gói thầu: Bảo đảm TTB phòng họp, phòng làm việc Văn phòng BTL.

- Địa điểm: Văn phòng Quân khu 1, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

Đầu mối liên hệ: Tạ Thu Hà - ĐT: 0979.512.666.

7. Gói thầu: Lắp đặt dụng cụ phòng tập gym.

- Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Văn phòng Quân khu 1. Đ/c: Xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

- Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 08/9/2022.

- Gói thầu: Lắp đặt dụng cụ phòng tập gym.

- Địa điểm: Văn phòng Quân khu 1, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

Đầu mối liên hệ: Tạ Thu Hà - ĐT: 0979.512.666.

8. Gói thầu: Bảo đảm TTB nhà khách.

- Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Văn phòng Quân khu 1. Đ/c: Xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

- Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 09/9/2022.

- Gói thầu: Bảo đảm TTB nhà khách.

- Địa điểm: Văn phòng Quân khu 1, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

Đầu mối liên hệ: Tạ Thu Hà - ĐT: 0979.512.666.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư