Thông báo mời thầu

0:00 / 0:00
0:00
Bên mời thầu: Tổng Công ty Thăm dò Khai thác dầu khí (PVEP). Địa chỉ: Tầng 26, Tòa nhà Charmvit, số 117, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Tel: 024 37726001; Fax: 024 37726027.

Tên gói thầu: Tư vấn thẩm định giá Giá trị khoản vốn đầu tư của PVEP trong Hợp đồng Dầu khí lô 15-1/05.

Giá gói thầu: 858.256.560 đồng (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí).

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT): Từ 09 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 5 năm 2022 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 6 năm 2022.

Địa điểm phát hành HSMT: Tổng Công ty Thăm dò Khai thác dầu khí - Văn thư PVEP, tầng 27, Tòa nhà Charmvit, số 117, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Tel: 024 37726001; Fax: 024 37726027.

Ghi chú: Người đến nhận HSMT mang theo giấy giới thiệu/ công văn của đơn vị và giấy tờ tùy thân.

Giá bán 01 bộ HSMT: Không áp dụng.

Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu (HSDT): Tổng Công ty Thăm dò Khai thác dầu khí - Văn thư PVEP, tầng 27, Tòa nhà Charmvit, số 117, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Tel: 024 37726001; Fax: 024 37726027.

Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 6 năm 2022.

Thời điểm mở thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 01 tháng 6 năm 2022.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư