Thông báo mời thầu

0:00 / 0:00
0:00
Gói thầu: Cung cấp lắp đặt hệ thống Camera an ninh và kiểm soát xe ra vào khu dân cư Villapark

Bên mời thầu: Ban Quản lý khu dân cư Villapark.

Tên gói thầu: Cung cấp lắp đặt hệ thống Camera an ninh và kiểm soát ra vào cổng khu dân cư Villapark

Giá gói thầu: 1.550.000.000VND.

Nguồn vốn: Quỹ bảo trì khu dân cư Villapark.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: Từ 09h30, ngày 16 tháng 01 năm 2022 đến 09h30, ngày 26 tháng 02 năm 2022 (trong giờ làm việc hành chính).

Thời gian nhà thầu khảo sát: Từ 09h30, ngày 16 tháng 01 năm 2022.

Thời gian đóng thầu: 09h30, ngày 26 tháng 02 năm 2022.

Thời gian mở thầu: 10h00, ngày 26 tháng 02 năm 2022.

Địa điểm phát hành HSMT: Văn phòng - Nhà điều hành khu dân cư Villapark, đường Bưng Ông Thoàn, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 VND (một triệu đồng).

Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng).

Liên hệ: Chị Nguyễn Thị Kiều Diễm - SĐT: 0961834549

Chuyên đề