Bên mời thầu: Công ty TNHH Điện Xekaman 3.

Tên gói thầu: Gói thầu TV.08 “Tư vấn giám sát công tác gia công chế tạo và lắp đặt thiết bị đường ống áp lực; lắp đặt thiết bị nhà van - Dự án Thủy điện Xekaman 3.

- Loại gói thầu: Dịch vụ tư vấn.

- Nội dung chính của gói thầu: Tư vấn giám sát công tác gia công chế tạo và lắp đặt thiết bị đường ống áp lực; lắp đặt thiết bị nhà van.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 13 tháng.

Tên dự án: Dự án Thủy điện Xekaman3.

Nguồn vốn: Vốn vay, vốn góp cổ đông và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

Thời gian phát hành HSMT: Từ 08h00’, ngày 09 tháng 02năm 2021 đến trước 10h00’, ngày 03 tháng 03 năm 2021.

Địa điểm phát hành HSMT: Văn phòng - Công ty Điện XEKAMAN3. Đ/c: Tầng 9, Tháp B, Tòa nhà Sông Đà - Đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại liên hệ: +84.968758813 - Ông Phạm Minh Quyền.

Địa điểm nhận HSDT: Văn phòng Công ty Điện XEKAMAN3. Đ/c: Tầng 9, Tháp B, Tòa nhà Sông Đà - Đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội chậm nhất trước 14h00’, ngày 01 tháng 03 năm 2021. Người nhận: Ông Phạm Minh Quyền - Số điện thoại: +84.968758813.

Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 VND.

Bảo đảm dự thầu: Không áp dụng.

Đóng thầu: Vào 10h00’, ngày 03 tháng 03 năm 2021.

Thời gian mở thầu: Vào 10h15’, ngày 03 tháng 03 năm 2021,tại Văn phòng - Công ty Điện XEKAMAN3. Đ/c: Tầng 9, Tháp B, Tòa nhà Sông Đà - Đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.